udsnit fra maleriet Matrikler i gult . flise 15 X 15 cm