Sygehuset i Herning sept. 2019 . 4 malerier 120 X 100 cm