Sygehuset i Herning /sept. 2019 maleri 160 X 90 CM