SÅDAN BYGGER MAN

04-December-2021

NYT ATELIER
04-December-2021
Sådan bygger man
I marts måned søgte vi om byggetilladelse til at bygge nyt atelier på vores store grund her i Sverige. i september måned fik vi byggetilladelse. Da vi skulle starte op fik vi at vide, at kommunen indenfor de næste 1 1/2 år vil kræve at vores afløb skulle udskiftes på grund af alder. Det betød at enten kunne vi få nyt afløb nu eller også få grunden gravet op igen om et årstid. Beslutningen blev, at hvis vi kunne få tilladelsen til at lave nyt afløb og rensningsanlæg med det samme, blev der lavet dette indgreb også, samtidig med der bores en ny brønd, som også skal levere vand til det nye hus.
Så lang så godt. Vi fik straks tilladelse og den 4. okt. kørte den store gravko ind på grunden. den skulle nu både grave ud til selve huset, etablere rensningsanlæg og nyt afløb og gøre klar til el og slanger nede i jorden.
dette firma arbejdede intenst med graveri og reetablering i ni fulde dage, og så kunne der støbes til huset. hvor var de dygtige. !
På billedsiden har jeg lagt billeder fra hele forløbet så man kan få et indtryk af hvad der må gøres for igen at udøve sin kunst i et andet land.

04-December-2021